הוא יצר קשרים עם יהודי העולם שבאו לבקר בכפרים היהודים וגייס אותם למאבק העלייה החזון העיקרי של אבי, משתף זכריה בוגלה, היה להעלות את אנשי קהילת ביתא ישראל לארץ ישראל
עם כיבוש אתיופיה על ידי האיטלקים בשנת 1935 התגייס בוגלה לצבא האתיופי ונלחם בחזית הצפון עד שנת 1936 דבריו המרגשים נשאו פרי ומספר חודשים לאחר מכן החל מבצע ההצלה של יהודי אתיופיה דרך סודאן

לחיות יחד בישראל

הוא אף הקים מושבה חקלאית על גבול סודאן אתיופיה בה קיווה לרכז את רוב בני הקהילה, על מנת שיחצו בבא העת את הגבול ויגיעו לישראל.

21
יונה בוגלה
הספר תורגם לאנגלית ובקרוב יתורגם גם לעברית
לחיות יחד בישראל : חוברת פעילויות במולדת, חברה ואזרחות / [עריכה
סך הכול הוקמו ביוזמת אביו 27 בתי ספר יהודים ברחבי אתיופיה
לחיות יחד בישראל : חוברת פעילויות במולדת, חברה ואזרחות / [עריכה
בני הקהילה היו על סף יאוש
ואולם, הדרך להגשמת חזונו לא היתה קלה ונתקלה בהתנגדות מבית ומחוץ בשנת 1984 קרם עור וגידים "מבצע שלמה" — מבצע להעלאת יהודי אתיופיה לארץ ברכבת אווירית ובשנת 1991 לאחר מותו של בוגלה מבצע נוסף, "מבצע שלמה"
בשנת 1923, בהיותו בן 13, נשלח אביו לארץ ישראל ולמד בבית הספר "תחכמוני" בירושלים בשנת 1931 חזר בוגלה לאתיופיה כדי ללמד בבית הספר היהודי הראשון שנפתח באדיס אבבה על ידי ד"ר יעקב פיטלוביץ ופרופ' תאמרת עמנואל

יונה בוגלה

טקס "חתונה יהודית" מוצג רק כטקס אורתודוקסי מבלי לומר זאת תוך ציון מנהגים מסוימים.

בית ספר גנים גני תקווה
אבי זכה לראות את חלומו מתגשם, מספר זכריה בהתרגשות, ונטל חלק פעיל בעלייה ובקליטת העלייה
יונה בוגלה
בלשון נחרצת תבע מכולם לקבל ההחלטה חד משמעית שתאפשר עלייה המונית של יהודי אתיופיה
לחיות יחד בישראל
שפה עברית מספר מערכת 990026979050205171
יונה בוגלה נפטר באוגוסט 1987בגיל 79 ונטמן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים, סמוך לקברו של יצחק בן צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל כמה מטרות: ליצור מכנה משותף תוכני וערכי לתלמידי מדינת ישראל, ובד בבד עם זה - להתמקד בסביבת החיים הייחודית של הלומדים השונים ; לחזק את הקשר בין הלומדים לבין מדינתם, עם והקהילה שהם חיים בה ; להניח יסודות מוצקים לחיים בחברה דמוקרטית ; לטפח בקרב הלומדים מעורבות ואיכפתיות למתרחש בסביבתם הקרובה ובמדינה
לחיות בישראל - ד מתמקד ביישובים בארץ כמייצגים של החברה הישראלית - בהתהוותם, במאפייניהם, בגיוון ובעושר של אוכלוסייתם ואף בדילמות המעסיקות אותם ישראל היא מדינת העם היהודי יש גם קצת עמים אחרים הספר לא דוחף את הדת בכמות גדולה וישירה, אבל במקומות שקשורים לדת, היא מובאת כבסיס ערכי — זאת אומרת שבשביל להתנהג באופן חברי, צריך להתבסס על הדת ואין כל בסיס מוסרי אחר

לחיות יחד בישראל

יונה בוגלה 1908—1987 היה מחנך ואיש ציבור יהודי-אתיופי, שימש כמנהלה של רשת החינוך של ביתא ישראל באתיופיה, ופעל רבות למען עלייתם של יהודי אתיופיה לארץ ישראל.

25
יונה בוגלה
באותה תקופה, ממשיך זכריה בוגלה, החלו המסיונרים הנוצרים להרחיב את פעילותם בקרב היהודים
לחיות יחד בישראל : חוברת פעילויות במולדת, חברה ואזרחות / [עריכה
על שמו של בוגלה נקראו מוסדות חינוך שונים בארץ בית-ספר הדרים ע""ש יונה בוגלה ברחובות ועוד , ואף נקראו על שמו רחובות בערים רבות בארץ
בית ספר גנים גני תקווה
להלן שתי סקירות של הספר: יש הרבה תכנים שעדיף לדלג עליהם או שדורשים הקדמות, הסברים ותוספות בכדי לנטרל את הבעייתיות