שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם בברכה, מועדון לקוחות שופרסל בכפוף
ייתכן שהמוצרים יסופקו ללקוח ללא סימון כאמור, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר

מועדון לקוחות שופרסל

כמו כן, עד לאותו המועד ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות ולממש אותן — הכל בהתאם לתנאי תכנית המועדון התקפה כיום.

25
מועדון לקוחות שופרסל
ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר
מועדון לקוחות שופרסל
תוקף תכנית המועדון הקיימת וההטבות על פיה יסתיימו כאמור ביום 18
מועדון לקוחות שופרסל
הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר
כל הטבות המועדון הנוכחיות, תימשכנה על פי התכנית הקיימת וזאת עד ליום 18 הודעה זו הינה בהמשך להודעתנו הקודמת בדבר סיום תכנית מועדון הלקוחות ביום 31
בסניפי שופרסל, שופרסל online וברשת הפארם Be לקוחות מועדון שופרסל אנו שמחים לעדכן כי אנו ממשיכים בהכנת תכנית מועדון הלקוחות החדשה ואנו נעדכן בפרטיה בקרוב באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בדין, וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם

מועדון לקוחות שופרסל

.

מועדון לקוחות שופרסל
מועדון לקוחות שופרסל
מועדון לקוחות שופרסל