כן יש לראש הממשלה השפעה רבה על מינוי ראשי אך ורק על פי עצתו של ראש הממשלה, מיישם המונרך סמכויות רבות, כולל מינויי שופטים, תפקידים פוליטיים, פקידי ממשלה ובעלי תפקידים ב, בנוסף להענקת תוארי אצולה, אבירות, עיטורים ושאר כיבודים
ממשלות קואליציוניות ממשלות שעליהן נמנים נציגים משתי מפלגות או יותר ו ממשלה שעל חבריה נמנים נציגים ממפלגה אחת שלא זכתה ברוב של המושבים בבית הנבחרים , הן נדירות ביותר מדוח המבקר עולה שהמטה לביטחון לאומי המל"ל , לא העביר למתכננים את המידע העדכני הדרוש לתכנון הפרויקט וכך גרם לעיכוב נוסף

11 שנה, השקעה של מיליונים, ועכשיו צריך מקום אחר לבית החדש

ב-, נחלה המפלגה הליברלית, בהנהגתו של , ניצחון סוחף שהושג על בסיס הבטחה לרפורמות חברתיות למעמד העובדים.

6
11 שנה, השקעה של מיליונים, ועכשיו צריך מקום אחר לבית החדש
בשנת 2013 סופח למתחם המאובטח של מעון ראש הממשלה הסמוך
ראש ממשלת ישראל
ראש הממשלה משמש גם כ"קול" וה"פנים" של ממשלת הוד מלכותה, הן כלפי בית והן כלפי חוץ
פרויקט אלמוג
אולם קיימת מוסכמה חוקתית שהמלך ימנה לתפקיד את מי שיזכה לאמון
אף על פי כן, עם סוף המאה ה-17 ניתן היה לזהות פרלמנטים ושרים שונים כ"וויגים" או כ"טורים" בהרכבם ובנטיותיהם אולם אם הבחירות אינן מסתיימות ברוב מוחלט של אחת המפלגות, ראש הממשלה היוצא יכול להמשיך בתפקידו עד שמתברר שאין ביכולתו לעמוד בראש ממשלת מיעוט שתזכה באמון בית הנבחרים או ממשלת קואליציה
מעת לעת הם נועדו עם המלך ונכחו בישיבות הפרלמנט כאשר זה קיים את מושבי האביב והקיץ רביעית, בהכירו בכך שהמפלגות הפוליטיות הן מקור הכוח של הממשלה, הוא הנהיג את המפלגה הוויגית ודאג ל

ראש ממשלת ישראל

בתיקון ל נקבע שראש הממשלה ושאיריו ייזכו לפטור מ לתשלומים והטבות מהמדינה, שאינם או , בדומה לפטור הניתן ל.

בית אגיון
מאז ועד היום לא ניסה שום מונרך לכפות על הפרלמנט ראש ממשלה על פי העדפתו
בית אגיון
בזמנים אחרים, הסתמן מצב של שני ראשי ממשלה שכיהנו במקביל
ראש ממשלת הממלכה המאוחדת
לראש ממשלת ישראל מתמנה אחד מ, ש הטיל עליו להרכיב ממשלה, אחר התייעצות עם נציגי ה, ושהצליח לקבל את אישורה של להרכב ממשלתו