עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום? ב מקרים האלה לא תהיה זכאי לתשלום עד לתיקו ן הדי ווחים: תיק המעסיק שלך לא היה פעיל בתקופות הבידוד, דיווחת על אי-העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד, חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד, מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דיווחת בדיווח החודשי 102 כל החוזים + תושבי חוץ הירידה, כתבו, נצפתה בו-זמנית עם התפשטות וריאנט דלתא בישראל
עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא בסך הכול פוענחו עד כה כ-53 אלף בדיקות ושיעור החיוביים עומד על 0

תנאי הזכאות

דרישות אלו כוללות בין היתר חובת בידוד גם למחוסנים ומחלימים שנמצאים במגע הדוק עם חייב בידוד למשל הורה לילד בבידוד , וחובת בידוד לחוזרים מחו"ל לפחות מ-20 מדינות.

17
משרד הבריאות דורש בקבינט הקורונה: חובת בידוד להורים מחוסנים
תנאי הזכאות
מדובר בממוצע של יותר מ-337 מאובחנים מדי יום
הקלות בבידוד או ביטולו
על פי אופציה אחת, חובת הבידוד - שכוללת גם מחוסנים ומחלימים - תוטל על השבים ממדינות בסיכון מירבי ממדינות עם אזהרת מסע חמורה
בהודעה בנושא הזכירו במשרד הבריאות שמניתוח אפידמיולוגי של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, החל מ-6 ביוני יש ירידה במועילות החיסון במניעת הדבקה ל-64% ובמניעת מחלה עם תסמינים מחלה קלה ל-64% אישה שקיבלה מסרון המורה לה להיכנס לבידוד כי שהתה ביום ובשעה מסוימים בסמוך לחולה קורונה, אך באותו זמן היא היתה בוודאות לבדה בבית
בנוסף, חובה לדווח על הבידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח מהווה עבירה פלילית שדינה קנס של 5,000 ש"ח מאז חצות אובחנו 367 ישראלים כחיוביים לקורונה

השגה (ערעור) על הפניה לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)

עם זאת, מועילות החיסון במניעת אשפוזים ותחלואה קשה בנגיף הקורונה נאמדת ב-93%.

תנאי הזכאות
לשם השוואה, בכל חודש יוני אובחנו 2,389 חיוביים לקורונה — ממוצע של 80 חיוביים נוספים ביממה
משרד הבריאות דורש בקבינט הקורונה: חובת בידוד להורים מחוסנים
בנוסף, חובה לדווח על בידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח הוא כשלעצמו עבירה שדינה קנס של 5,000 ש"ח
משרד הבריאות דורש בקבינט הקורונה: חובת בידוד להורים מחוסנים
לפי האופציה השנייה שמוצעת לשרים, רק לחוזרים ממדינות "לבנות" לא תוטל חובת בידוד
מתחילת חודש יולי אובחנו בישראל 2,024 חיוביים לנגיף מומלץ לצוות רפואי ולאנשי כוחות הביטחון שנחשפו לחולה בזמן העבודה, לפנות אל המוקד באמצעות מקום העבודה שלהם, שכן ייתכן שלגורם הרפואי במקום עבודתם יש סמכות לפטור אותם מהבידוד, בתיאום עם משרד הבריאות
מסירת מידע חלקי, לא מדויק או לא נכון, מהווה עבירה על החוק

משרד הבריאות דורש בקבינט הקורונה: חובת בידוד להורים מחוסנים

.

7
הקלות בבידוד או ביטולו
השגה (ערעור) על הפניה לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
משרד הבריאות דורש בקבינט הקורונה: חובת בידוד להורים מחוסנים