ממש כך, והפעם על מכירת הדירה סיכום לסיכום, מס רכישה הוא אחד המיסים המשולמים למדינה בעת רכישה של דירה בישראל
היבטי מיסוי הם סוגיה מרכזית בעסקת מכר השאלה האם המוכר זכאי לקבלת פטור מתשלום מס שבח בגין עסקת מכירת דירה היא בעלת חשיבות אקוטית

מס רכישה דירה שניה

ריכזנו לכם הכול במדריך הבא.

28
מכירת דירה
אם זה לא המצב — תוכלו לדלג לחלק הבא
מס על מכירת דירה: האם העסקה משתלמת לך?
טיפ: לעולם אל תסכימו למסור את החזקה בדירה לידי הקונים, טרם קבלת התשלום האחרון בפועל
מס מכירה דירה
יש לאתר את הנתונים הבאים בכדי לחשב את הרווח: יום הרכישה, שווי הרכישה, יום המכירה ושווי המכירה
כל סכום שמעבר לסכום זה, כלל שיעור מס של 10% לעתים שימוש בפטור בצורה מושכלת עשוי להפוך עסקה לא רלוונטית לעסקת מכירה כדאית ומשתלמת מאוד
החוק מגדיר שלושה מועדים אפשריים: בעת קבלת היתר בנייה או בעת מכירת הזכויות או בעת השימוש בפועל בזכויות שנוצרו כתוצאה מההשבחה לדוגמא: שכר טרחת עורך דין ששולם בעת קניית הדירה, שכר טרחת מתווך אם נלקח , הוצאות שיפוץ, תשלומי מסים למיניהם, תשלומי ריבית בגין ההלוואה שנלקחה לשם קניית הדירה, הפחתות פחת וכו'

מס על מכירת דירה בישראל

עם זאת, קיימים לא מעט מקרים שהמוכר משכיר את הדירה לצדדים שלישיים — שוכרים.

16
מכירת דירה
על מנת להתייחס למצב זה, אם הדירה הקודמת נמכרת תוך 18 חודשים, רוכש הדירה ייהנה מתשלום מס מופחת בדומה לרכישת דירה יחידה
מס על מכירת דירה בישראל
דבר שני, כדאי להכיר גם את המונח 'מס מכירה'
מס מכירה דירה
מליאת הכנסת אישרה את ההצעה לתיקון חוק , כאשר התיקון נכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשימות
במכירה של דירת מגורים יתכן ויחול פטור מתשלום המס מוכר אשר ברשותו, בישראל, דירת מגורים מזכה אחת בלבד, ולא היו ברשותו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת בארבע השנים שקדמו למכירה הנוכחית וכמו כן לא ביצע מכירה של דירה בפטור ממס בשמונה עשר החודשים האחרונים, זכאי לפטור ממס בעת מכירת דירתו היחידה
כלומר, במקרה בו המועד האחרון למכירה הדירה ה"קודמת" הסתיים בין ה-1 במרץ 2020 ל-1 באוקטובר 2020, תקופה זו לא תילקח בחשבון בחישוב, כך שלמשפרי הדיור יהיו עד 25 חודשים למכור את הדירה ולקבל את המס המופחת ככלל, רצוי שלא להסתייע בשירותיו של עורך דין אחד משותף, יחד עם הצד השני הקונים , אלא לשכור את שירותי של עורך דין מכירת דירה נפרד אשר יפעל מטעמכם בלבד

מס רכישה דירה שניה

חובה לבצע בדיקה מקדמית לגבי הזכאות שלכם לפטור ממס שבח.

מס על מכירת דירה: האם העסקה משתלמת לך?
הוא מס המשולם למדינה בעת רכישת דירה, על פי מדרגות מס הקבועות בחוק ועשויות להתעדכן
מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס
דירת מגורים מזכה זו דירה בבעלות יחיד ולא תאגיד , שבנייתה הסתיימה והיא משמשת למגורים בארבע שנים האחרונות או ב-80% מתקופת הרווח
מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס
תשלומי ביניים אמצע — תשלומי הביניים יבוצעו בתשלום אחד, או לפי חלוקה למספר תשלומים, לפי התאריכים הנקובים בחוזה, במהלך התקופה שבין מועד החתימה ובין המועד שלפני תאריך מסירת החזקה בדירה לידי הקונה