העמותות הקשורות לקרן רש"י הן: עמותת תפנית בחינוך מתמקדת בהתערבויות בבתי ספר וגני ילדים, ובפרט בתוכניות כלל-ארציות במסגרת מערכת החינוך הפורמלית בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה במכללות להכשרת מורים
גם פערי לימוד בני שנים, ניתנים לצמצום עד כדי ביטול! מטרת האתר שלנו היא לרכז בעבורכם תכנים חשובים בנושאים הללו, ולייצר מאגר מידע רחב ועשיר, כשאנו מאמינים שלימודים מכל הסוגים מאפשרים לרבים לבנות לעצמם קריירה, ואף לרכוש מקצוע לעתיד בנובמבר הצטרפו דניאל ודניאלה שטיינמץ לקרן כשותפים לצד משפחת המייסדים

קרן קציר

עמותת גבהים מפעילה תוכניות המסייעות לעולים בעלי השכלה גבוהה להשתלב בתעסוקה ובחברה בישראל.

14
קרן
עמותת אופק היא גוף מוכר לגיוס, הכשרה, השמה וליווי של צעירים במסגרת שירות לאומי, אזרחי וקהילתי
לוח מלגות: קרן תכנית אקדמיה
הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה
עמותת יכולות
בעשור בין תשס"ח לתשע"ז היו 12,819 תלמידים בעלי השגים נמוכים זכאים לתעודת בגרות בזכות התוכניות של עמותת יכולות
הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה בנוסף לכך, יש ליצור קשר עם הגר גזית וליידע אותה על שליחת הבקשה למלגה
חשבו על בתי ספר תיכוניים בהם ההנהלות וצוותי הלמידה, ולא אחרים, הם המצמצמים בהצלחה וכפעילות קבועה ושיטתית, פערי לימוד בני שנים עמותת יכולות למרות המאמץ רב השנים, ולצד הישגים, מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת גם עפ"י בהישגים שעדיין אינם משביעי רצ ון ה חופפים רקע חברתי כלכלי

עמותת יכולות

התכנית מקיימת קשרים רק עם מוסדות הדורשים שכר אוניברסיטאי.

22
קרן קציר
בשנת 2006 נוסף פרס דומה לעובדים סוציאליים
לוח מלגות: קרן תכנית אקדמיה
נשיא הקרן מראשיתה הוא הוברט לוואן, אחיינו של
קרן עזריאלי תתרום 110 מיליון שקל לרשת התיכונים דרכא
פרס רקנאטי-קופ-רש"י פרס רקנאטי-קופ-רש"י למורה היזם נוסד בשנת 2004 על-ידי איש העסקים ליאון רקנאטי ופרופ' יעקב קופ, לשעבר ראש מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
אנו נרגשים מכך שרשת בתי הספר המובילה בישראל מאמצת את התוכנית שלנו וצפויה לקדם ולהרחיב אותנו מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019
תכניות יכולות החלו פעולתן בתשס"א כתוכניות משותפות ל ומשרד החינוך , ופ ועלות כיום במסגרת עמותת יכולות — מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, בעלויות ותורמים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדרום, בצפון ובמרכז, במגזרים שונים, ויחד עם ההנהלות והצוותים, מבצעת בבתי ספר על יסודיים ובמסגרות על תיכוניות פעילויות שתכליתן: הגברת הצדק והשוויון בתוצאות החינוך ובמשאבים, תוך פעולה עפ"י פדגוגיה יעודית ומותאמת, תוך הצלחה לימודית מחודשת על פי אמות מידה אוניברסאליות ורלוונטית למוביליות, הבאות לידי ביטוי גם בשיעורי זכאות לבגרות לדוגמא: , ועוד , עם אוכלוסיות תלמידים שבדרך הפעולה הרגילה, בי"ס כשל איתם חשבו על בתי ספר תיכוניים בהם הישגי התלמידים, לא מושפעים מהרקע החברתי כלכל י, או מכל משתנה שיוכי אחר

קרן קציר

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי והקרן, מסרה כי "קרן עזריאלי תומכת ומשקיעה משאבים מזה שנים בילדים מאזורי הפריפריה.

15
עמותת יכולות
מייסדי התכנית מאמינים כי ההשכלה מהווה את אחת הדרכים המרכזיות לתהליכי חברות ועל ידי מתן סיוע אישי לתלמידים תתאפשר התפתחות באזורי הפריפריה ובחברה בכלל
קרן קציר
קרן עזריאלי היא קרן פילנתרופית על שם איש העסקים דוד עזריאלי, הפועלת בעיקר בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה
קרן קציר
דנה עזריאלי ללא קרדיט ד"ר גיל פרג, מנכ"ל רשת דרכא, מסר כי "השותפות החדשה מאחדת מכל רחבי העולם את הפילנתרופים החשובים והבכירים ביותר, הפועלים לטובת קידומה של חברת מופת שוויונית ומשגשגת בישראל