וכעבור רגע שוב הייתי על כתפי אבא, והוא, אבי המשכיל מאוד, המנומס, עמד שם וצעק בכל קולו, לא מילים, לא משחקי מילים, לא סיסמאות ציונות ולא קריאת גיל כי אם צעקה ארוכה עירומה כמו לפני שהמציאו את המילים © כל הזכויות שמורות למשרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב
ברחוב היהודי התקבלה ההחלטה בשמחה, הציבור עקב אחר ההצבעה באמצעות מקלטי הרדיו, וכשהסתיימה יצאו אנשים רבים לרחובות ופתחו בריקודי שמחה סוערים עלינו היהודים, ובייחוד עלינו הציונים, אסורים שני דברים - אופטימיות קלה ופסימיות עקרה"

29 בנובמבר

.

29
החלטת בנובמבר 1947
סמנו על גבי המפות יישובים ערבים הנמצאים בשטחי המדינה היהודית
מפת תוכנית החלוקה, כ”ט בנובמבר 1947
הבריטים שנערכו כעת לפנות את הארץ מהכוח הצבאי הגדול שלה התמקדו בשמירה על צירי הפינוי, משרדי הממשל הבריטי ועל נמלי התעופה בלוד ונמל חיפה, ובשאר התחומים הניחו לשני הצדדים היריבים להילחם ביניהם
בנובמבר
הוועדה ביקרה בארץ בחודשים יוני-יולי 1947 והייתה עדה למאבקם של מעפילי האונייה אקסודוס
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
מאחורי הקלעים: ההצעה לחלוקה התקבלה בעקבות דיוניה של וועדת אונסקו"פ שהקים האו"ם כדי לבדוק את המצב בארץ ישראל

בנובמבר

מהלך הפעילות: בהצבעה על הצעת האומות המאוחדות בדבר סיום המנדט הבריטי ותכנית החלוקה שהתקיימה בכ"ט בנובמבר 1947 השתתפו נציגים של 53 מדינות.

10
מפת תוכנית החלוקה, כ”ט בנובמבר 1947
הרכבת הגדולה ביותר היא רכבת חג'אז, שתוכננה במקור לחבר את דמשק למדינה
29 בנובמבר
לעשות להכשלת תכנית החלוקה, למנוע הקמת מדינה יהודית בפלשתינה ולשמור כי ארץ זו תהיה ערבית, עצמאית ומאוחדת
29 בנובמבר