בספר מפתחות ורשימות ביבליוגרפיות ענפות
היחס האנושי לילד עם ליקויים שכליים, נפשיים או גופניים, משתקף מתוך אוצר עצום של מקורות מהספרות התורנית המחיר - 50 ¤ כולל מע"מ ומשלוח

רחמים מלמד כהן

הילד החריג והחינוך המיוחד על-פי מקורות ביהדות הוצאת המחבר מחקר בנושא הילד בעל הצרכים המיוחדים והטיפול בו לאור התפיסה התורנית והמדעית.

5
רחמים מלמד כהן
רחמים מלמד כהן
רחמים מלמד כהן

רחמים מלמד כהן

.

2
רחמים מלמד כהן
רחמים מלמד כהן
רחמים מלמד כהן