If I achieve such a victory again, I shall return to Epirus without any soldier עסקים אלו אמורים להתחלק ביניהם בשעת גירושיהם
ומיד הדבר משתקף אצל משה ואהרון: "ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה לפי , לאחר ניצחונו בקרב אמר פירוס:

פירוס

וכך, כשחוזר משה ממדין למצרים בשליחותו של משה, מצווהו ה' ליצור קשר עם הנהגה זו ולגייס אותה לשליחותו החדשה:"לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם ה' א-להי אבותיכם נראה אלי.

מלחמת פירוס
פירוס Pyrrhus , המלך היווני של ממלכת אפירוס Epirus
פירוס
יתרה מכך, יתכן כי האישיות שתחליף את גרסטל עלולה להביא עמה אג'נדה תקיפה ולעומתית הרבה יותר מזו של גרסטל
שמות
Moreover, the land-based air force at Rabaul was exhausted; many of its best pilots were dead
נדרשה מעורבות של מערכות בתי משפט בשלוש מדינות שונות, שנת עבודה של מיטב עורכי הדין, בארץ ובחו"ל ושכר טרחה שהאמיר למאה אלף דולרים עד למפגש המיוחל עם ילדיה על פי המסופר, אמר לאחר הניצחון באאוסקולום " עוד ניצחון כזה ואבדנו", זאת לאחר שנשאר בלא צבא
Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990—1995: Volume 1 כמלך אפירוס הצליח להפוך את ארצו לאחת הממלכות החזקות בעולם ההלניסטי, לספח לה שטחים נרחבים מ, מ, מ, ומ

פירוס

בקרב אסקולום באפוליה מול הרומים בשנת 279 לפנה"ס ניצח פירוס, אך הניצחון עלה לו במחיר כבד.

שמות
באשר לנמלים - תמורת זה שרפורמה לא תקרה בנמלים בעתיד הנראה לעין, יקבלו העובדים תשלומים גדולים למדי
על ניצחון פירוס
באופן השקוף ביותר יקלפו לנו את העור שכבה אחרי שכבה, ואנחנו - עדר מטומטם של צרכנים טיפשים, נמשיך להשתמש, לשלם ולקטר
כיצד למנוע ניצחון פירוס בהליכי גירושין?
שכן כנראה לא נותרה כעת לשרה שקד ברירה אלא לאכוף על הפרקליטות "הר כגיגית" ויתכן כי פשרות שנעשו עד כה בתבונה מצד השרה שקד, במטרה להגיע לעמק השווה בדרכי שלום, גם אם הדבר בא על חשבון סמכויותיה של הנציבה, אין להם עוד מקום וכי יש להעביר את החוק במתכונתו המקורית הרחבה
בשנת 302 לפני הספירה הודח מכיסאו אלא שהפעם לא רק נקבע שאנחנו, בעלי רשות הנמלים, נשלם הרבה כדי להניע את הרפורמה שינוי מבני אלא שכך נקבעו סטנדרטים חדשים לשינויים המבניים שמתוכננים חברת חשמל, התעשיות הביטחוניות ועוד
הלחץ השפיע על השר והוא ויתר על גודל הקיצוץ כעת מתבררת המשמעות של ניצחון השר: אנחנו יוצאים מופסדים החוק נכנס לתוקף והתהליך החל להתגלגל בדמות הפיצול

פירוס

תפעלו בסודיות - השתדלו לקבל את הצווים הזמניים עוד בטרם נמסרו התביעות לבן הזוג.

על ניצחון פירוס
We nevertheless turned back the Japanese again in their offensive to regain Guadalcanal and shattered their carrier air strength on the eve on the critical days of mid-November
כיצד למנוע ניצחון פירוס בהליכי גירושין?
באיטליה מעורבותו היתה, מסתבר, בעיקר חסרת תועלת אך בעלת השלכות ארוכות טווח
כיצד למנוע ניצחון פירוס בהליכי גירושין?
רוב ילדותו ובחרותו עברה בגלות ובסתר בגלל ריב סיעות בארצו