הוא נקרא "מסילות" על שם הגרעין במסילה, של חברי השומר הצעיר בפולין, ועקב קרבתו לתוואי מסילת רכבת העמק הרשות המקומית תנחה, תכשיר ותדריך בעת רגיעה את כלל בעלי התפקידים במתקן הקליטה כפי שמונו מראש
אוכלוסיית הקיבוץ מונה היום כ-400 איש, כולל ילדים, כמחציתם חברי קיבוץ והשאר משפחות של בנים, ותושבים הצוותים מלווים ע"י מדריכים פדגוגיים מקצועיים בנוסף במסילות קיים בית הספר רימון, הפועל על פי התפיסה ההומניסטית ומדגיש קשר אישי בין מורים לילדים, תוך אחריות לקידומו של כל ילד בהיבט הלימודי, החברתי, הרגשי והתנהגותי

משרד הקליטה בתל אביב

יש להצטייד בשובר שנמסר לכם מהמשרד לקליטת עלייה.

אגרת חינוך (סל קליטה) לתלמידים עולים חדשים (זכות)
רישום צוות קלט : יש לבדוק אנשי הצוות הפטורים משירות מילואים וחסרים לקלוט ולכן דרושים משלימים מורים אחרים
מרכז קליטה
אם עדיין לא ביקרת אצלנו, נשמח להכיר אותך
הגדרת תושב חוזר
באוגוסט 1968 נפתח מרכז קליטה נוסף ב
המשרד לקליטת עלייה שואף לתת לעולים את הכלים הדרושים להתמודדות עם אתגרי הקליטה, שבעזרתם יוכלו להשתלב בצורה הטובה ביותר ולהגיע לעצמאות המרבית במדינה החדשה עבורם בית הספר העל יסודי, גאון הירדן, שוכן בקיבוץ נווה איתן, ואליו וממנו קיימות הסעות מסדורות על ידי אוטובוסים של המועצה האזורית
ב-1968 הוקם המשרד לקליטת עלייה בנימוק שהגידול בכמות העולים גרם לצורך דחוף בגוף אחיד שירכז את כל הקשור בקליטתם של העולים בארץ ישראל באחריות כל הצוות ללמוד את תכנית התרגול באינטרנט בשם "לומדת פסח" באחריות כל מנהל מכלול להשלים את תיק המתקן שלו

מרכז קליטה

זאת משום שמבני הציבור המתוכננים לשמש מתקני קליטה לאוכלוסייה מפונה בחירום אינם יכולים להכיל את מספר המפונים הצפוי בתרחישים השונים.

אגרת חינוך (סל קליטה) לתלמידים עולים חדשים (זכות)
במסגרת התרגיל נקיים תרגול של מתקן קליטה בתיכון עתיד נווה נחום בסיום יום הלימודים
עולים חדשים
בית הספר היסודי האזורי, בית ספר רימון, נמצא בתחומיו ומערכת חינוך בלתי פורמאלית מופעלת במשך כל השנה, כולל החופש הגדול וחגים
מרכז קליטה
המשרד עסק בכל הקשור להבאת עולים ארצה, אך לא בקליטתם שנותרה בידי משרדים אחרים, ובידי מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית