דף זה הוא דף של הבנה, לא דף מעשי הערה: אם לא היו הנחיות לפתור זאת בשיטת ההצבה היה נוח יותר לפתור את המשוואות הללו בשיטת השוואת המקדמים
וכאשר נחבר את הנקודות הללו נקבל ישר כמו המקדמים של ה y בתרגיל הבא שהם 4+ לעומת 4-

מחשבון משוואות

ואז צריך לשים לב שמשנים את הסימן לכל האיברים במשוואה.

היכרות עם שתי משוואות עם שני נעלמים
כאשר יש נקודת מפגש אחת — יש פתרון יחיד
מערכות משוואות בשני נעלמים ושאלות מילוליות חלק ב עמודים 184
שיטת ההצבה לעומת שיטת השוואת מקדמים שיטת ההצבה פשוטה להבנה ולכן הרבה בוחרים בה, אם בעצם לא דורשת שנלמד שום דבר חדש
פתרון מערכת משוואות בשיטת השוואת מקדמים
וזה קורה כאשר גם ה x וגם ה y נעלמים מהמשוואה וגם המספרים החופשיים נעלמים מהמשוואה
סעיף ג: פתרון יחיד נפתור את המערכת מכפילים את אחת המשוואות או את שתיהן על מנת שמקדמי אחד המשתנים יהיו שווים בערכם המוחלט
בסוף הפתרון נקבל משהוא שהוא לא כולל משתנים, אלא כולל רק מספרים והוא אף פעם לא נכון שני ישרים מקבילים כאשר השיפוע שלהם שווה

שתי משוואות עם שני נעלמים ללא פתרון ועם אינסוף פתרונות

לכן למערכת משוואות זו אין ערך a שבעבורו יש לה אינסוף פתרונות או פתרון יחיד.

25
מערכות משוואות בשני נעלמים ושאלות מילוליות חלק ב עמודים 184
נשתמש בשתי המשוואות שהגענו אליהם בסעיף א
שתי משוואות עם שני נעלמים ופרמטר
אבל אם נחלק את המשוואה ב 2 נקבל שבר
מחשבון משוואות
ניתן לפתור בעזרת או פירוק