בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל, הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה
הפקת הקובץ למדור התשלומים B2B" ולבחור את הנתיב בו ישמר הקובץ בשל פס"ד קודמים ונהלים בעבר, עולים הדברים הבאים : 1

הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה

על העובד לשלוח למוסד לביטוח לאומי את מכתב הפיטורים מהמעסיק ולהמשיך להירשם בלשכת התעסוקה בהתאם להנחיות של לשכת התעסוקה.

21
חובת מתן הודעה מוקדמת בהקשר הביטוח הלאומי
כשיש שינוי אצל מעסיק אחד, העובד מתבקש לבדוק ולעדכן את המידע בכל מקומות העבודה
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה
המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט, שעובד שהתפטר ממקום עבודה אחד כדי להתחיל עבודה במקום חדש, אך המעסיק החדש הפסיק את הפעילות, ויש לעובד הסכם עבודה עם המעסיק החדש — יראו את ההתפטרות כהתפטרות מוצדקת וניתן יהיה לבחון את הזכאות לדמי אבטלה בלי לחכות 90 ימים
המוסד לביטוח לאומי,שידור נתוני אבטלה בחירום
חשוב להדגיש כי העובד מדווח בטופס הדיגיטלי רק כשיש שינוי במצבו התעסוקתי, או כשהוא מגלה אי התאמה נניח שהוא דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה שגוי אצל מעסיק מסויים
אי אפשר לממש את הזכאות לדמי אבטלה כיוון שהעובד עדיין לא פוטר ומילואים, כחלק מתקופת אכשרה, אף אם לא שולמו בעדם דמי ביטוח, והעובד לא עבד בהם
ככל שהמבוטח בוחר לעדכן את לשכת התעסוקה בימי העבודה כדי שהם יעבירו למוסד לביטוח לאומי אישור אבטלה עם פחות ימי אבטלה, הוא יכול להעלות לאתר מכתב הסבר במקום את תלושי המשכורת מכאן גם ההסדר המיוחד בעניין ה"ימים החסרים", שאין מחשבים אותם במניין התקופה שלפני "התאריך הקובע", ביניהם נמצא גם ימים של "היעדרות אחרת של עובד מעבודתו מסיבות שאינן תלויות ברצונו עד 30 ימים"

דיווח

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 7.

עדכון תאריך חזרה לעבודה
דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה או על תאריך הפסקת עבודה עובדים או מעסיקים מדווחים לפעמים בטעות על תאריכי חזרה לעבודה או תאריכי הפסקת עבודה שגויים
המוסד לביטוח לאומי,שידור נתוני אבטלה בחירום
העובד המשיך לעבוד כרגיל עד תום התקופה במצב זה קיימים יחסי עובד ומעביד עד יום הפיטורים
חובת מתן הודעה מוקדמת בהקשר הביטוח הלאומי
כדי לתקן את הדיווח, המעסיק משדר בקובץ כמועד חזרה לעבודה את התאריך 1
לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק זה, כל פיטורים או התפטרות מחייבים מתן הודעה מוקדמת, החל מיום אחד ועד חודש ימים, לפי פרק הזמן שבו הועסק העובד הודעת עדכון מפורסמת במערכת ייצוג לקוחות
למשל: חיפוש קטגורית "מיסוי ישראלי" ונושא "מיסוי יחיד" יצוין, כי אין צורך לצרף מסמכים

עדכון תאריך חזרה לעבודה

אפשר אך פחות מומלץ לשלוח אותם בפקס למחלקת אבטלה בסניף.

19
המוסד לביטוח לאומי,שידור נתוני אבטלה בחירום
ההודעה הזאת ממשיכה להיות בתוקף
דיווח
אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה
עדכון תאריך חזרה לעבודה
קובץ זה מופץ לתחום האבטלה לצורך ביטול התביעה לדמי אבטלה או הפסקת התשלום של דמי האבטלה