באתר יש גם שורה רחבה של נתונים, שמעניקים לכל משתמש לערוך שורה של השוואות, חיתוכים, הפקת דוחות ועוד שורה של פעולות אחרות ממשלת ישראל מכבדת את חופש המידע ומחויבת לקידום השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי
המערכת החדשה מאפשרת ליצור השוואות בין בתי הספר, ברמה ארצית, יישובית, לפי בתי ספר דומים ועוד עיר הפיתוח שבה השקעת הרשות לתלמיד היא הגבוהה ביותר היא עכו עם 6,600 שקלים לתלמיד ואחריה שלומי עם 6,400 שקלים

ההשקעה, ההצלחה והצפיפות בבתי הספר שלנו

עליה נרשמה ביחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים תשע"ז: 43% תשע"ח: 45%.

30
חינוך טכנולוגי על תיכוני
שיעור הזכאות הארצי נותר על כנו קרוב לכ- 70%, שהם 80,095 מתוך 114,979 הלומדים במוסדות המגישים לבגרות
שקיפות בחינוך
ניתן להכנס למערכת 'שקיפות בחינוך' וכן לצפות בנתונים, ניתוחי מידע ומצגות שונות בתחום
שקיפות בחינוך
אני ישבתי בשיעורים וראיתי איך זה מתנהל, מורה לא מסוגלת ללמד ככה, הכיתות דחוסות, התיקים של הילדים אחד על השני, בקבוק אחד נופל וכולם שומעים
נווה מדבר ממוקמת אחרונה בדרוג החברתי כלכלי של הלמ"ס היכולת של רשות להשקיע בחינוך מושפעת במספר היבטים ממצבם הסוציו־אקונומי של תושביה
לשם כך צריך החלטה של משרד הפנים" שלישית יוקנעם שטיפסה בינתיים לאשכול השביעי הגבוה ונמצאת ברשימה רק מסיבות היסטוריות

שקיפות בחינוך

הממוצע הארצי עומד על 8% וניתן לראות כי במקום הראשון בישראל עומד בית הספר מח"ט ערערה בנגב שבמועצה המקומית הבדואית ערערה בנגב.

חינוך טכנולוגי על תיכוני
אלא שעל פי הניתוח 14% מההשקעה הציבורית בחינוך מגיעים מהרשויות המקומיות, היקף שלמעשה יכול ליצור פערי ענק ולמחוק כל ניסיון להעדפה מתקנת
הדירוג נחשף: בתי הספר המובילים והגרועים ביותר בישראל
ההשקעה לתלמיד של עיריית שפרעם עומדת על 5% בלבד מכלל ההוצאה הציבורית לתלמיד
משרד החינוך העלה את האתר
ב-2018 מסר משרד הפנים לכלכליסט כי "לאור חשיבות הנושא ומדיניות המשרד לעידוד השקיפות ברשויות, יצרנו עם משרד החינוך פרויקט משותף לתמרוץ הרשויות לפרסם את המידע"
במקביל לכל הנתונים הרבים, כולל האתר "שקיפות בחינוך" גם את ההשקעה התקציבית של המשרד בכל רמה, הארצית, המחוזית, הרשותית וגם הבית ספרית, וגם את המפה של התקציב שמשתנה בהתאם להבדלים התמדה ונשירה: לא חל שינוי של ממש גם בדיווחי התלמידים במסוגלות, בסקרנות ובעניין בלמידה תשע"ו: 51%, תשע"ז: 50%
האתר מאפשר למשתמש באופן נגיש, ידידותי, אינטראקטיבי ופשוט לבצע חיתוכים שונים ברמות שונות ארצי, מחוזי, רשותי ובית ספרי וכן להפיק דוחות בשורה רחבה של תחומים, על פי צורכי המשתמש הסכום הזה מהווה רבע מההוצאה הציבורית הכוללת לתלמיד בעיר ללא הפסקה

השומרים

אך בשל האוכלוסייה הענייה, ריבוי הילדים ומיעוט יחסי של שטחי המשרדים והתעשיה, הכנסות העיריה אינן מאפשרות זאת.

28
שקיפות בחינוך
ועדיין ברור שמועצה אזורית עשירה פחות לא היתה יכולה להרשות את זה לעצמה
חינוך טכנולוגי על תיכוני
וניתן להשתמש בהם הן ברמה הבית ספרית, הן ביישובית והן במחוזית וכדומה
שקיפות בחינוך
מערכת השקיפות שעלתה היום לאוויר פורסת בפני הציבור בישראל מסד רחב ביותר של נתונים