מעמדו של התלמיד במהלך הלימודים, עד הצגת הזכאות לתעודת בגרות, יהיה שומע חופשי עם זכות בחינה וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק
Sc למדעים במדעי המחשב שאת רובו הם מסיימים בד בבד עם לימודיהם בבית הספר בברכה פרופ' משה גלברד דיקן בית הספר שם תפקיד טלפון דוא'ל מידע נוסף פרופ' משה גלברד דיקן ביה"ס למשפטים glmoshe netanya

תואר ראשון במשפטים (LL.B)

לא יתקבלו אישורי ציונים שהופקו על-ידי בית-הספר ולא על ידי משרד החינוך.

האקדמיה להתעמלות
סמסטר ב': מתמטיקה דיסקרטית ב' 2 ש"ס ה', 2 ש"ס ת'
מערכות מידע ומחשוב
תוכנית הלימודים כוללת מגוון קורסים וסמינרים בנושאים הבאים: שנה שנייה — כיתה י' 3 סמסטרים, 3 קורסים, 13 שעות לימוד סמסטריאליות בשנת הלימודים השנייה, תלמידים מצטיינים יוכלו ללמוד שני קורסים מתכנית שנה ג'
מערכות מידע ומחשוב
תכנות בסיסי באינטרנט 3 ש"ס ה' + 2 ש"ס ת'
התוכנית של לימודי תואר ראשון במשפטים בנויה במתכונת התוכנית האקדמית בפקולטות למשפטים בישראל במקרה שרשימת המצטיינים תכלול סטודנטים בעלי ממוצע ציונים זהה, תינתן תעודת ההצטיינות לסטודנטים אלה גם אם כתוצאה מכך אחוז המצטיינים יעלה על 5%
קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים את התעודות יש לתרגם אצל מתורגמן מוסמך באישור נוטריוני, ולצרף אישור שקילות ממשרד החינוך

פרחי הייטק לימודי מדעי המחשב והמתמטיקה

בנוסף, בתוך קמפוס המכללה האקדמית נתניה פועל מרכז השמה המסייע לסטודנטים למשפטים למצוא משרות של טרום התמחות ומקומות התמחות במשרדי עורכי דין ובמגזר הציבורי לימודי תואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית נתניה נמשכים שלוש וחצי שנים.

25
תואר ראשון במשפטים (LL.B)
התוכנית הינה תכנית לימודים ייחודית של המכללה האקדמית נתניה לקראת התואר בוגר
הדרכת הורים בנתניה
גילם הצעיר של הסטודנטים בתוכנית גורם לדיקן ולחברי הסגל לייחס חשיבות גדולה ליצירת קשר קרוב ותומך הן עם התלמידים והן עם ההורים
מערכות מידע ומחשוב
לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח
מסדי נתונים 3 ש"ס ה', 2 ש"ס ת' לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק
Sc למדעים במדעי המחשב המיועדת לבוגרים מצטיינים של כיתה ח' תכנית הלימודים כוללת 31 קורסים מתוכם 24 קורסי חובה ו-7 קורסי בחירה, סה"כ 131 שעות בניכוי שעות האנגלית אשר אינן נחשבות במניין הנקודות דלתם של חברי הסגל פתוחה לסטודנטים לרווחה: אנו עומדים לרשות הסטודנטים לצורך תמיכה אישית בכל שלבי התהליך הלימודי

פרחי הייטק לימודי מדעי המחשב והמתמטיקה

רשות סמסטר ב': אלגוריתמים ב' 3 ש"ס ה' + 2 ש"ס ת'.

14
מערכות מידע ומחשוב
תלמידים המעוניינים להשתתף התמחות, יוכלו לקחת את הקורסים הללו בשנה החמישית ללימודים
מערכות מידע ומחשוב
מבני נתונים 3 ש"ס ה', ש"ס 2 ת'
הדרכת הורים בנתניה
שבעת קורסי הבחירה נבחרים מתוך מבחר קורסים כפי שמפורט בידיעון בית הספר המופיע באתר המכללה