יודע הוא כי כחם כח עובר הוא, ועמו עזוז נצה והוד ממקור חיי העולם, אשר בחילו ישוב ויחיה גם כל מתי עולמים, בנצחו ינצח כל רגעים שוטפים, אשר נהיו לימים ושבועות ויקוו במעין הנצח, בים החירות העליון, אשר על שפתו מזה ומזה יעלה כל עץ, אשר פריו למאכל ועלהו לתרופה אמר לו: אין אתם אומרים שהאמונה שלכם אמת ותורתכם אמת, ואנו אמונתנו שקר ותורתנו שקר
על פי השקפה זו פוסט מודרניזם קשור בטבורו לפמיניזם שגרר נשים לתפוס את המציאות באופנים מוחצנים וחומריים, הכניס אותן למירוץ ה"גברי" הבעייתי ובכך נותן יד להדרדרות התא המשפחתי והחברה כולה נבראנו כך כדי שנתקן ונתגבר

לחיות עם פרשת השבוע

הרי גם זו פרקטיקה שבחברות מסורתיות מסוימות עדיין שמורה לגברים בלבד.

28
Before you continue to YouTube
באשר למנהרות, הפעולה הנוכחית פוגעת באופן משמעותי ביכולת התקיפה התת-קרקעית של החמאס נגד מדינת ישראל
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה
בהקשר זה, תפיסות מהותניות, המניחות מראש הבדלים מטאפיזיים בין נשים לגברים, הבדלים המייעדים ומנתבים את הנשים לתכנית חיים מסויימת מאוד הבית וגידול הילדים , פוגעות בחירותן לעצב את חייהן בהתאם לרצונן
לא מפחד מדרך ארוכה
בדבריהם, חז"ל למעשה רצו לחזק אותנו — הצועדים בדרך והנאבקים במשעולי מסע החיים — ולומר לנו שהוא תמיד אתנו
אשמח לפגוש אתכם לאימון אישי זוגי, ללמוד יחד איך יותר להתקרב ולגלות אחת את השני באהבה ולקבל כלים איך להתיר קונפליקטים בחיי היום-יום אני מלא הערכה על התרומה שלכם לצאת הספר! אני מזמין אתכם לסייר איתי 5 שעות בנקודות מפתח בעיר לוד, ללב הסיפור
לא כדאי לבקש את המתנה עכשיו, אלא בגיל מבוגר יותר, כשתדע מה באמת אתה צריך שאיפתי היא שכמה שיותר אנשים ילמדו שגם ברגעים החשוכים ביותר — כשאנו על פי התהום, יש בנו כוחות להיחלץ ולהתגבר על כל מכשול

לא מפחד מדרך ארוכה

לעיתים נדמה גם, כי הוויכוח ניטש על עניין אחד בלבד: גבולות 67' ומפעל ההתיישבות בשטחי יו"ש.

News1
משה מכין את העם לקראת כניסה לארץ ובנאומו מדגיש את חשיבות ישראל כעם ישראל, את החיבור של עם לארץ, ואת חשיבות הניצחון על הפחד
לא מפחד מדרך ארוכה
הבנה זו קשורה לשתי נקודות נוספות בפרשה
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה
אלא שבאמת "הסיבוכים" שהופיעו אצל עם ישראל במדבר לא היו לחינם
גם הרמב"ם התייחס לשאלה מדוע נמנים כעת כל התחנות בשנית, ולדבריו, ציון המסעות כוון אלינו — האנשים שלא היו שם ושלא זכו לראות את הניסים הגדולים שליוו את עם ישראל בתהליך התהוותו עם התומכים ניצור קשר בגמר הקמפיין לפרטים נוספים והרשמה
אבל אולי היא פשוט אוהבת ויכולה ללמוד תורה ורוצה לגדול מבחינה רוחנית? ואם ישנן מחשבות של דופי או של ריקניות, זה הדופי והריקניות הוא רק בסגנונן החיצון, אבל כשיורדים עד פנימיותן מוצאים אנו בהן יסודי חיים, כי חכמה מקור חיים בל נטעה, דעת שוקן לא הייתה קיצונית הפעם וביטאה את הניכור והזרות כלפי המתנחלים, שהיו מנת חלקם של "מרכזניקים" קוראי , , לא רק של ציבור קוראי 'הארץ'

Before you continue to YouTube

בסיום הטיפול חזר המלך עם הבן באותה הדרך והראה לו את כל התחנות בהן הם חלפו ואת השלבים שהם עברו מאז צאתם למסע.

13
News1
וכאן יש לחזור ולהדגיש — אין באמירה שלעיל בכדי לטעון שאין או שיש הבדלים בין נשים לגברים, אלא רק לקבוע שמי שמניח מראש הבדלים מטאפיזיים בין המינים ו כובל את חופש הבחירה על סמך ההבדלים הללו, עושה מעשה בלתי מוסרי
לחיות עם פרשת השבוע
האמת היא פשוטה — כל שארע במשך אותן השנים היה על טבעי והוא כוון ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו
News1
אני מזמין אתכם הקהל לתמוך ולעזור לי בהגשמת החלום