מועד דיון מקדמי: בתוך 14 ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון במסגרת חובת סיוע זו הוטלה על הצדדים חובה לקיים בטרם הדיון בבית המשפט הליך עצמאי של מפגש, שמטרתו צמצום נקודות המחלוקת, השגת הסכמות לגבי דרך ניהול הדיון או הפנית הסכסוך לבוררות או לגישור
סמכות בימ"ש בחקירה: בימ"ש רשאי לזמן כל אדם ליתן עדות, לדרוש מכל אדם הנוכח באולם בימ"ש להעיד, ולשוב ולזמן לעדות נוספת עד שכבר נחקר אם תגישו תביעה שלא בהתאם לכללים אלה הנתבע יהיה רשאי לדרוש את העברת התיק לבית המשפט הרלוונטי

תקנות החדשות: עימות בין מערכת המשפט ללשכת

אם התובע ינסה לטעון טענות חדשות שלא נכתבו בכתב התביעה, הנתבע יוכל לטעון טענת "הרחבת חזית" ובית המשפט יהיה רשאי לדחות את טענותיו החדשות של התובע גם אם הן נכונות ורלוונטיות.

14
תקנות סדר הדין האזרחי
החליפו את תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד — 1984
מהן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות והאם מדובר במהפכה?
אנחנו נוסעים בבתי המשפט ברכב שהוא משנת 1963
מהן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות והאם מדובר במהפכה?
למשל, הוספנו את האפשרות להגיש ערעור שכנגד שבוטלה תחילה, כמו גם את האפשרות של שאלונים וטען ביניים"
הפולמוס גרר ביקורת מצד עורכי הדין הגבלת היקף כתב התביעה כתב תביעה שמוגש לבית משפט שלום — מוגבל לעד 4 עמודים לחלק של עיקר הטענות, ועד 7 עמודים לחלק של הטיעון העובדתי
את מה שהסתמך עד היום על פסיקה מקבעות התקנות החדשות בחקיקה, ונראה כי מעשה זה יוכל לסנן תביעות סרק שכיום מוגשות ללא חשש ובמספרים גדולים, וירבו המקרים בהם תימחק תביעה בצירוף רשימת האסמכתאות שהסתמך עליהן, אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת

דיון מקדמי

לסיכום דברי התמיכה שלו בתקנות החדשות, אמר גרוניס: "לא חידשנו מבחינת התפיסה בתקנות החדשות שום דבר.

דיון מקדמי
זה יכול להגדיל כמובן את העלויות של הצדדים
השפעת השינויים הצפויים בתקנות סדר הדין על עולם העסקים והמעסיקים
ביטול תביעה בסדר דין מקוצר ההליך שהיה עד עתה נפוץ במיוחד בשימוש בקרב תאגידים פיננסיים, רשויות וחברות - יבוטל, יחד עם מה שאנו מכירים בתור ה"פ - המרצת פתיחה
מהן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות והאם מדובר במהפכה?
כך, לדוגמה, יוכלו השופטים לתחום את זמן הדיון לרבות החקירות , לנהל את קדם-המשפט בצורה אקטיבית יותר, ובכלל זה לשמוע עדויות של כל הנוכחים באולם בית המשפט על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה
בקורס השתתפו כ -25 תלמידים שרובם בעלי רקע חקלאי
גוף הערעור לא יעלה על שישה עמודים, אם הוגש לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי, ועל עשרה עמודים, אם הוגש לבית המשפט העליון זו בדיוק מטרתו של פרק המבוא

רפורמת תקנות סדר הדין האזרחי

הדיון נועד להגדיר את המחלוקות בין הצדדים וכן לנסות ולקדם פתרון של המחלוקות ללא צורך במשפט.

15
תקנות סדר הדין האזרחי
בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא
משרד עו''ד
תיקים שייפתחו לפני כן ימשיכו להתנהל בסדר הדין הישן
תקנות החדשות: עימות בין מערכת המשפט ללשכת
התנגדות לשאלות: בהתנגדות לשאלה שהוצגה לעד, יציין המתנגד את הנימוק והצד שכנגד ישיב להתנגדות; בימ"ש יכריע במקום