לאחר שמצאת את m את מוצאת את משוואת הישר על פי שיפוע ונקודה לאחר שתדעו למצוא שיפוע עליכם לדעת לבנות בעזרת השיפוע, מידע מפורט מאוד בקישור
הדיון מוגבל למבנים בהם יש איבר הדומה לאפס, ופעולה הדומה לחילוק דוגמה מצאו את משוואת הישר על פי הגרף שלמטה

פונקציה קווית, משוואת ישר

על מנת למצוא את שיפוע הישר עלינו לבודד את y.

3
מציאת שיפוע ישר
חילוק באפס
על מנת לפתור תרגילים מהסוג הזה בעצמך עליך ללמוד משני דפים
מציאת משוואת ישר
שני ישרים מקבילים שהשיפוע של כל אחד מיהם הוא 0
אם היה לכם קושי במציאת הפונקציה ניתן לבנות טבלה ובעזרתה לבנות את הפונקציה שיפוע יכול להיות , , או לא מוגדר
סעיף ב: נקודת החיתוך בין הישרים לכן B היא הנקודה שבה כמות המים שבשתי הבריכות הייתה שווה

שיפוע

מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה לאחר שמוצאים את השיפוע יש לנו שיפוע ונקודה.

2
פונקציה ליניארית
ב יש שימוש בפונקציה הקווית על מנת לתאר התנהגות פונקציות ממעלה שנייה בכל נקודה על הגרף
חילוק באפס
למי שרוצה חזרה הנושא יש תרגילים נספים בדף
פונקציה קווית, משוואת ישר
נקבל שיפוע של ישר מקביל השיפועים של ישרים מקבילים הוא שיפוע שווה
פתרון סעיף א: מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה כאשר יש לנו שיפוע ונקודה נציב אותם בנוסחה ונמצא את משוואת הישר הישר CD מאונך לישר AD
עבור אלו ערכים של a הישרים אינם מקבילים? הסבירו באמצעות גרף ולא באמצעות חישוב ניתן גם להוסיף עוד נקודה על הישר

שיפוע

נחשוב: א איזה ערך משותף לשתי הנקודות? כי ה x וה y נמצאים באותו צד של המשוואה.

מציאת שיפוע ישר
לכן שיפוע הישר המאונך הוא 0
מציאת שיפוע ישר
קודם כל מדובר בנושא חשוב מאוד שאת לא יכולה לעזוב אותו מבלי לדעת אותו
מציאת משוואת ישר
הרחבה ותרגילים על m,n בהמשך הדף