בכביש - משני צדיו ובדרך עפר בצדה הימני א-31 מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת בארצות הברית, שבה נהגים זרים צפויים לשלוט טוב יותר בשפה המקומית מאשר במקומות אחרים, יש יותר כתב ופחות מידע גרפי על התמרורים
בשאלונים החדשים שולבו גם שאלות על לוח התמרורים החדש שפורסם היום ויכנס לתוקף בעוד כשלושה חודשים יצוין כי לא יחול כל שינוי במתכונת מבחני התיאוריה

תמרורים בישראל

קו קטעים בצבע לבן , פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.

18
לוח התמרורים
אחת מהגישות לחלוקה בין סוגי תמרורים עושה הפרדה בין תמרורים קונקרטיים ותמרורים אבסטרקטיים
לוח התמרורים
זאת, כדי לאפשר לתלמידי הנהיגה להתכונן מבעוד מועד על השאלות החדשות
לוח התמרורים החדש של ישראל
אם המפגש בדרך מסתעפת, יש לסמן חץ בכוון המפגש על גבי כל תמרור
משרד התחבורה מפרסם לראשונה את לוח התמרורים החדש של ישראל מאגר השאלות והתשובות של מבחני התיאוריה נערך מחדש ויפורסם בחינם באתר האינטרנט של משרד התחבורה לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה"
שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה הוצב התמרור מתחת לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע שחור על רקע כתום

לוח התמרורים

תוספת כזו פוגעת באופיו האוניברסלי של התמרור, משום שהיא פונה רק לאלה השולטים בשפה שבה כתובה ההסתייגות.

22
תמרור
הוספו לתמרור חצים - יסומנו את כיוון המפגש בדרך המסתעפת
תמרור
כ-150 מ' לפני מקום הסכנה הימני א-41 תמרור מרחק מתחת לתמרור אחר
ייצור כל סוגי התמרורים לכביש, תמרורי תנועה ואזהרה מוארים באיכות ובאחריות
מקור השם העברי "תמרור" לקוח מהתנ"ך: "הציבי לך ציֻנים שִמי לך תמרורים"