עדכון ההתוויות לביצוע בדיקות ל-2-SARS-CoV הוא בהתאם להמלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל, שמונה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות נספח 25 יבוצע במסגרת הקצאת בדיקות עבור מקרים קליניים לשיקול דעתו של הרופא המטפל
כמו כן, מומלץ להימנע בעת הזו גם מנסיעות פרטיות לחו"ל נוהל התמגנות לשוטרים ומאבטחים משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות שוטרים ומאבטחים למיגון והימנעות מהדבקה בהתמודדות עם חולים או חשודים ל-19-COVID נספח 12 המודל מתייחס לרמות הסיכון לתחלואה קשה באוכלוסיות שונות שנדבקו בקורונה

הנחיות חדשות בישראל: חיסון קורונה מותר לרוב הסובלים מאלרגיות

אין מניעה ממתן החיסון למטופלים הסובלים מחסר חיסוני.

11
הנחיות עקב התפרצות נגיף הקורונה
נוהל תרומת דם ההנחיות להלן באות למנוע הדבקה בנגיף באמצעות דם ומוצריו
הנחיות עקב התפרצות נגיף הקורונה
רצוי כי חלל זה יהיה החלל הסמוך לחולה הנמצא בבידוד נשימתי
הנחיות חדשות בישראל: חיסון קורונה מותר לרוב הסובלים מאלרגיות
הממצאים על פי ניתוח תוצאות בדיקות ההחלמה שבוצעו בישראל, מספרן ומועד ביצוען, עולה כי ל-44% מהחולים בוצעו 4 בדיקות לפחות כלומר, 3 בדיקות החלמה לפחות
מלש"בים לא מחוסנים השוהים בחו"ל טרם גיוסם - מחוייבם לחזור לארץ עד 15 ימים לפני מועד גיוסם ולהיכנס לבידוד על פני הנחיות משרד הבריאות אי לכך, במקרה של כלי שייט עם סחורות, יש לאפשר לכלי השייט לעגון ולפרוק את הסחורה
למרות הנ"ל, במקרים חריגים יש מקום לשיקול דעת של הרופא המטפל והמומחים למחלות זיהומיות במוסד המטפל במקרה שהתוצאה שלילית, ישהה בביתו עד יומיים לאחר חלוף התסמינים לא כולל שיעול טורדני יבש או ירידת החום

הנחיות עקב התפרצות נגיף הקורונה

במקרים אלו ראוי להציע, על פי שיקול דעת רפואי, השגחה של 30 דקות".

27
הנחיות חדשות בישראל: חיסון קורונה מותר לרוב הסובלים מאלרגיות
ככל שמדובר בעובד ששוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל מחו"ל, תצורף לתעודת המחלה ולהצהרה, הוכחת העובד על שהייתו באחד מיעדים אלה
הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש
אין לקבל לטיפול תיירי-מרפא ואין להזמין תיירי-מרפא חדשים עד להודעה חדשה
הנחיות חדשות בישראל: חיסון קורונה מותר לרוב הסובלים מאלרגיות
השירות "מתגייסים" הניתן באתר mitgaisim
יש להעביר את כל המידע אל רופא המחוז שבתחומו נמצאת נקודת הכניסה לישראל, באמצעות הצהרת בריאות לפי הצו, לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך המפורטים בצו, וכן לא יתקיימו פעילויות במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי
הרשימה צריכה לכלול את פרטי השוטר כולל אמצעי התקשרות והן את פרטי האדם בבידוד את טופס הדגימה עם הפרטים המזהים של הנבדק יש להכניס לכיס החיצוני של שקית Biohazard או בשקית נפרדת ולארוז ביחד עם הדגימה

הנחיות עקב התפרצות נגיף הקורונה

בכל מקרה, רוב המיונים מתקיימים כיום באופן מקוון.

15
הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש
יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף בעדיפות במסכת אף-פה
הנחיות חדשות בישראל: חיסון קורונה מותר לרוב הסובלים מאלרגיות
מי שמכבס את הכביסה יחבוש כפפות
הנחיות עקב התפרצות נגיף הקורונה
נספח 15 - נוהל לכלי שיט - עדכון 5