בח"א 21 הקודם של השוחרים בבית הספר הבסיס מהווה למעשה את שער הכניסה לחיל האוויר ונחשב לבסיס הדרכה המוביל הכשרה טכנולוגית, מקצועית וחדשנית הקמת הבסיס ההחלטה לפתוח קורס למכונאי מטוסים התקבלה בדצמבר 1947 ובפועל הייתה יריית הפתיחה, אבן התשתית הראשונה, בבנייתו של בית הספר הטכני, לימים בח"א 21
בחלק מהשלוחות, לאחר יום הלימודים מתקיימת לתלמידי כיתות ט' פעילות של בינתיים נפתח הקורס השני והתלמידים המשיכו את לימודיהם בצריף בטכניון

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר

היסטוריה הבסיס הוקם ביוני 1948, על ידי יהודה השמשוני.

19
Category:IAF Technological College
מוגש כאן רק לצורך השוואה לקיים היום
Category:IAF Technological College
בסיום כיתה י"ב או י"ד יתגייסו השוחרים כשהם בדרגת רב-טוראי וישלחו לעבור כלל-צהלית באחד מבסיסי הטירונות ברחבי הארץ, לאחר מכן יעברו קורס של מספר חודשים בו הם לומדים את המקצוע הצבאי שנבחר להם לאחר ששיבצו העדפות
טכני חיל האוויר
התנאי לבחירה הוא ממוצע ציונים גבוה ומשמעת גבוהה
מסלול נוסף הוא מסלול "שקד" — תוכנית השכלה עבר נגדים בדרגת רס"ל מבסיסי החיל, ללימודי טכנאי מכונות בטייסת זו הגפים הבאים: מיון ומחקר, חקר ופיתוח הדרכה, מרכז הכשרות לפיקוד והדרכה, הבטחת איכות, תכנון ובקרה, אקדמיה, טירונות, פלדה כחולה, תקשוב
מטרת התוכנית היא להקנות ידע נרחב לבוגרים, כך שהכשרתם הרב תחומית - מקצועית, פיקודית וערכית, תוביל את הבוגרים להיות קצינים מובילים ורחבי אופקים אשר יתרמו באופן ייחודי לחיל האוויר ולביטחון מדינת ישראל לתלמידים מתקשים בכתות יא' יותאמו גם מסלולי גמר

Category:IAF Technological College

הבסיס ממוקם בצמוד ל בחיפה, דרך משה דיין 1 חיפה, בשטח הבסיס פועל.

10
מוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד התחבורה לחידוש פרופיל סטודנט
כן ניתן לקבל פרטים בלשכות הגיוס ברחבי הארץ
מוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד התחבורה לחידוש פרופיל סטודנט
המק"ס אחראי על המשמעת בקורס ובודק את ההתקדמות הלימודית של משתתפיו
מוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד התחבורה לחידוש פרופיל סטודנט