אלמלא אילו שומרים ישראל שבת אחת כהלכתה מיד נגאלין זו"ח יתרו מב: עיין בספר מקור חיים חלק ג פרק קד עמוד 17 פיסקה ראשונה וכן הדיין אסור ליקח שכר פסק הדין, אלא שכר בטלה בלבד, דבר שהוא ניכר כמה מפסיד מביטול מלאכתו כדי לשמוע טענות בעלי הדין
כל מי שיהנה בעוה"ז בכבוד התורה נוטל חייו מן העולם פי' מחיי העולם הבא להתחיל ללמוד או ללמד תורה ולהשתתף בתוכנית החשובה

ללמוד וללמד

ספר זה נכתב ככלי-עזר למורה, שישרת אותו לצד כל ספר לימוד באנליזה שיבחר על-ידי בית הספר, וללא תלות בתכנית הלימודים הנהוגה בזמן נתון.

28
ללמוד וללמד
למחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה של הטכניון על תהליך הפיתוח והכתיבה של הספר: לפרופסור אורית זסלבסקי — על עמידה בראש הפרויקט ומתן ייעוץ מדעי ופדגוגי, לד"ר גילה רון — על ניהול הפיתוח והכתיבה לד"ר איריס זודיק — על ניהול הפרויקט ולכל שאר צוות הפיתוח
ללמוד וללמד אמונה
בהמשך החוזר בתשובה צריך ישיבה או בית מדרש על מנת ללמוד שם כעוף הצריך ללול לגדול שם, על פי פירוש 1
ללמוד וללמד אמונה
מקורות נוספים האנשים שדבריהם שולבו בספר משלי נקראים חכמים - כי שלמה למד מהם; ראו:
נחפש עבורכם את המקום הקרוב ביותר אליכם ההפרדה-לפי המקובל בעם ישראל, להפריד בין גברים לנשים בתפילה, בלימוד תורה ובריקודים
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ אוֹמֵר: הַלּוֹמֵד תּוֹרָה עַל מְנָת לְלַמֵּד, מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לִלְמֹד וּלְלַמֵּד הספר "ללמוד וללמד אנליזה" נכתב עבור מורים המלמדים אנליזה בחטיבה העליונה, ברמות הלימוד השונות

משנה אבות ד ה

ועיין מה שכתבתי לקמן בשם הכ"מ: מספיקין בידו ללמוד וללמד.

15
משנה אבות ד ה
או בדינין שאינן נוהגין בכל אדם כגיטין וחליצות
תשובה וגאולה בעזרת ללמוד וללמד
ולומד דעל מנת ללמוד לא אצטריך לאשמעינן, דודאי שתתקיים מחשבתו הטובה שבקש ללמוד
תשובה וגאולה בעזרת ללמוד וללמד
אני מאוד נהנה מהלימוד המשותף ונראה לי שהוא מאוד נהנה ללמוד
לצדו בקובץ מופיע גם מאמרו של ידידי הרב שי הירש, העוסק בהרחבה בדרך לימוד האמונה בישיבת "מרכז הרב" ובנותיה וכן נראה דודאי שבכלל על מנת לעשות יש ג"כ לשמור מן העבירות
והראיה, שלבסוף לא סיפר לפרעה רק כי פותר חלומות הוא, אבל לא העוול שנעשה לו, כי גונב גונבתי וגו' וכן שר המשקין בתחלה לא זכר את יוסף

חכמה = הכישרון לשמוע, ללמוד וללמד

אשר על כן, מדובר בזווית מסוימת מאוד, הניתנת בקווים כלליים וללא ציון מקורות.

22
משנה אבות ד ה
לכן גם בגלות הזה, אם ישמרו הברית כראוי — הוא סיבה לקרב התשועה
חכמה = הכישרון לשמוע, ללמוד וללמד
אבל, מצד שני, " כיון שההגיוניות שבתורה מקובלות ואינן מוכחות בדרכי העיון, לפיכך בספרי הנביאים ודברי חכמים עושים ידיעת התורה מין, והחכמה בסתם מין אחר, אותה החכמה בסתם היא אשר הוכח בה מה שלמדנו מן התורה מאותם ההגיוניות על ידי קבלה
משנה אבות ד ה
מקרים כאלה קורים והם אפילו נפוצים זה קרה גם בחולון, חיפה ירושלים