לאחר המסירה יש להעביר לבית המשפט העתק של אישור על המסירה לנתבע אם לא התקבל, יש לבצע מסירה אישית - למסור את כתב התביעה לנתבע לבד, באמצעות שליח, או באמצעות הדואר
פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט סופי ולא ניתן לערער עליו יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין

הגשת תביעה קטנה (הליך)

הנתבע יכול בתוך 30 ימים לבקש לבטל את פסק הדין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.

9
הגשת תביעה קטנה (הליך)
עילת התביעה שכנגד לא חייבת להיות קשורה לעילת התביעה המקורית ויכולה להיות עילת תביעה חדשה ועצמאית
הגשת תביעה קטנה (הליך)
אם התקבל אישור מסירה, יש להמתין ליום הדיון
הגשת תביעה קטנה (הליך)
בעלי הדין נדרשים רק להציג בפני בית המשפט את המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתם
אולם, במקרה שיש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79 א מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק
מתן פסק דין בהיעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא נדיר אך לא בלתי אפשרי

הגשת תביעה קטנה (הליך)

לשם כך, יש ללחוץ על כפתור "הוספת גורם חדש" ולהזין את פרטי הצדדים בשדות המתאימים.

21
הגשת תביעה קטנה (הליך)
למידע נוסף על הגשת הבקשה לפטור ראו ב
הגשת תביעה קטנה (הליך)
הגשת תביעה קטנה (הליך)

הגשת תביעה קטנה (הליך)

.

הגשת תביעה קטנה (הליך)
הגשת תביעה קטנה (הליך)
הגשת תביעה קטנה (הליך)