שיעור דמי הביטוח שישלם מעסיק לגבי עובד בחופשה ללא תשלום עד התיקון שיעור התשלום היה 6 ללא אישור הניכוי במקור, יצטרך מקבל השירות לנכות במקור מן ההכנסה שיעור מס מקסימלי
כך שבעוד שנקודות הזיכוי של אדם שלא עובד מתבזבזות, אם בן זוגו עובד, הוא יכול להעניק לו את נקודת הזיכוי למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל

המדריך לעבודה חד פעמית

לאור העובדה שחלק מבעלי השליטה דווחו ע"י מנהלי החשבונות בדיווחי 102 לביטוח לאומי כשכירים רגילים ולא כשכירים בעלי שליטה, כך שתימנע מהם האופציה להגשת המענק, המוסד לביטוח לאומי פרסם את הדרך שבה ניתן לתקן את המעמד משכיר רגיל לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים.

10
מיסים ונישואין
מה שראובן ודינה יכולים לעשות הוא להגיש בקשה להחזר מס ביחד כאשר ראובן מעניק לדינה 501 ש"ח מההפקדה שלו
המדריך לעבודה חד פעמית
הביטוח הוא הוצאה מוכרת לצורך מס במסגרת "ניוד זכויות פנסיוניות וביטוחיות בין בני זוג"
דמי ביטוח לאומי לעצמאי (הליך)
בחוק מע"מ יש שתי חלופות לעסקת אקראי: האחת — מכירת טובין והשנייה — מתן שירות בעל אופי מסחרי באקראי
מה שחישוב מאוחד עושה הוא פשוט מעביר את ההכנסה של שני בני הזוג לאחד מהם למהלך הזה קוראים "ניוד זכויות פנסיוניות וביטוחיות בין בני זוג"
כלומר מבחינת רשות המיסים, התיקים של בני הזוג מאוחדים לתיק מס אחד שימו לב, ועדות רפואיות מדרג ראשון וועדות לעררים בנושא נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים וילד נכה מתקיימות כרגיל

עדכון בנוגע לוועדות רפואיות לעררים בנפגעי עבודה

לחישוב סכום דמי הביטוח הלאומי ניתן להיעזר ב עובדים שכירים מחוייבים בתשלום , המהווים אחד מתנאי הזכאות לחלק מקצבאות המוסד לביטוח לאומי המשולמות לאזרחים במצבים שונים בחייהם.

13
עדכון בנוגע לוועדות רפואיות לעררים בנפגעי עבודה
להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'
דמי ביטוח לאומי לעצמאי (הליך)
לא בטוחים איך עושים את זה? חתונה היא עסק לא פשוט מבחינה כלכלית
המדריך לעבודה חד פעמית
במצב בו אנו נותנים שירות במסגרת המקצוע שלנו, מקבל השירות יוציא לעצמו חשבונית עצמית ונותן השירות יקבל את התמורה ללא מע"מ